Maddenin Sınıflandırılması
 1. Anasayfa
 2. Günlük Hayattan

Maddenin Sınıflandırılması

0

Madde atom denilen çok küçük birimlerden oluşur. Her farklı tip atom farklı kimyasal elementleri oluşturur. Günümüzdeki Uluslar arası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) 112 tane element tanımıştır. Tüm maddeler sadece bu elementlerden meydana gelmiştir. Elementler, iyi bildiğimiz karbon, demir gümüş gibi elementlerden, lütesyum ve tulyum gibi daha az tanınanlara kadar uzanır. Elementlerin 90 kadarı doğal kaynaklardan elde edilebilir. Geri kalanı doğal olarak olmamışlardır ve sadece laboratuvarlarda oluşturulmuştur.

Kimyasal bileşikler iki ya da daha fazla element atomunun birleşmesiyle oluşan maddelerdir. bilim adamları milyonlarca farklı kimyasal bileşik tanımlamışlardır. Bazen bir bileşiğin tek bir molekülünü ayırabiliriz. Molekül, bileşiği oluşturan atomları, bileşikteki ile aynı oranda içeren en küçük birimdir. Su molekülü, üç atom içerir: iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomuyla birleşmiştir. Hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen atomu ve iki oksijen atomu içerir. Hidrojen peroksitte iki oksijen atomu birbirine bağlıdır ve her oksijen atomuna  bir hidrojen bağlanmıştır. Buna karşılık, kan proteini gama globülin 19 996 atomdan oluşur; ancak bunlar karbon, hidrojen, oksijen, ve azot olmak üzere sadece dört çeşittir.

Bir element ya da bileşiğin bileşimi ve özellikleri, verilen örneğin her iki tarafında aynıdır ve bir örnekten diğerine değişmez. Element ve bileşiklere saf madde adı verilir. kimyasal anlamda saf madde terimi sadece element ve bileşikler kullanılmaktadır. Madde karışımlarının bileşimleri ve özellikleri bir maddeden diğerine değişebilir. Bunlardan bileşimi ve özellikleri tüm karışım içerisinde aynı olanlara homojen karışım ya da çözelti denir. Sakkaroz’ un sudaki bir çözeltisinde, çözeltinin her yeri tatlıdır, ancak seker ve suyun farklı oranlarda olduğu bir başka sakkaroz çözeltisindeki tatlılık oldukça farklı olabilir. Normal hava çeşitli gazların, başlıca azot ve oksijen elementlerinin homojen bir karışımdır. Deniz suyu su, sodyum klorür ve diğer bileşiklerden oluşan bir çözeltidir.

Kum ve su karışımı örneğinde olduğu gibi, heterojen karışımlarda birleşenler her bölgede aynı değildir. Bu nedenle, karışımın ir bölgeden diğerine bileşim ve fiziksel özellikler değişebilir. Örneğin, salata sosu, beton levha ya da bir bitki yaprağın tümü heterojendir.

Bu yazı sende ne reaksiyon verdi ?
 • 0
  _tt_
  Üşüttü
 • 0
  sabr_m_zorlad_
  Sabrımı Zorladı
 • 0
  ayd_nlatt_
  Aydınlattı
 • 0
  rahatlatt_
  Rahatlattı
 • 0
  mutlu_etti
  Mutlu Etti

Sağlam oku, " Mühendis ol "

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir