İmtiyaz Sahibi
Ad Soyad: İsmail KUŞCU
Mail: ismailkuscu@muhendisol.com
Genel Yayın Yönetmeni
Ad Soyad: Mehmet Kaan OLUĞ
Mail: kaanolug@muhendisol.com
Yazı İşleri Koordinatörü
Ad Soyad: Furkan Enes GÜNDOĞDU
Mail: furkanenes@muhendisol.com
Editör
Ad Soyad: Hüseyin Zahid YAZICI
Mail: zahidyazici@muhendisol.com
Araştırma ve Geliştirme
Ad Soyad: Beyza ÖZDEMİR
Mail: beyzaozdemir@muhendisol.com
Reklam ve Pazarlama
Ad Soyad: Furkan CENGİZ
Mail: furkancengiz@muhendisol.com
Hukuk Danışmanı

Ad Soyad: Ebru GÜNEŞ
Mail: iletisim@ebrugunes.com 

Uluslar Arası Süreli Yayın Numarası