1. Ana Sayfa
  2. Günlük Hayattan
  3. Küresel Isınma Nedir ? Nasıl Önlem Alınmalı ?

Küresel Isınma Nedir ? Nasıl Önlem Alınmalı ?

Pek çok ülke, çevreye son derece zararlı olmasına karşın, özellikle kömür gibi fosil yakıtları kullanmaktadır. Kyoto protokolü sera gazı emisyonlarını azaltmaları için OECD ülkelerine çağrıda bulunmaktadır. Kyoto’da 2008-12 yılları arasında toplam sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesinin %5.4 altına çekilmesi hedeflenmiştir. ürünleri seçin.WF, dünya çapında yürüttüğü Powerswitch! kampanyasıyla, hükümetler ve iş dünyasını WF, dünya çapında yürüttüğü Powerswitch! kampanyasıyla, hükümetler ve iş dünyasını yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda sorumluluk almaya davet ediyor. Kampanya kapsamında, kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar ve nükleer enerji yerine su, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisinin kullanılması teşvik ediliyor.

Ulusal enerji stratejileri en az 30 yıllık bir süreyi öngörür şekilde hazırlanmalıdır. Diğer enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve güvenli kullanımına yönelik politikalar belirlenilmelidir. Ulusal enerji politikasının oluşumuna sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın katılması sağlanmalıdır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmak koşuluyla, yerel ölçekte rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmalıdır.

Tarım, amonyak ve metan gibi değişik emisyonların atmosfere karışmasına neden olmaktadır. Avrupa amonyak emisyonunun ’ı çiftlik hayvanları ve kimyasal gübrelerden kaynaklanmaktadır. Kimyasal gübre kullanımı, bir sera gazı olan azotdioksit emisyonunu da artırır. Azot ve fosfor içeren gübrelerin kullanımı azaltılmalıdır.

Küresel ısınma neden oluşur ?
Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere karbondioksit, metan ve azot oksitleri gibi zehirli gazlar yayılır.Bu gazların hepsi havadaki sera gazını artırmaktadır bozulan hava sistemi yüzünden güneşten gelen zararlı ışınlar dünya yüzeyinde daha fazla ısınmaya sebep olmaktadır buda küresel ısınmaya neden olur
Yapılan araştırmalara göre eğer ısınma bu şekilde devam ederse dünyanın sıcaklık ortalaması 1.4 ile 5.8 derece artışa sebep olacaktır küçük derecedeki ısı değişimleri dünyamıza çok büyük zararlar verebilmektedir.

Biz neler yapabiliriz?

-Enerji dostu ampuller kullanılmalı.
-Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
-Doğru ışıklandırma kullanılmalı.
-Klima yerine vantilatör kullanılmalı.
-Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı.
-Eşyalar, radyatörleri kapatmayacak şekilde yerleştirilmeli.

Su kaynaklarının kıtlığı da bir başka önemli sorun. Ancak, alınabilecek önlemler de yok değil.

-Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık bırakılmamalı.
-Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı.
-Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı.
-Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli.
-Akan tesisatlar onarılmalı.
-Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı.
-Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı.

Çevre örgütleri, tüketicileri ulaşım sektörü konusunda da uyarıyor.

Bu sektör, yenilenemeyen enerji kaynaklarının baş tüketicisi ve sektörde kullanılan gazların emisyonları, hava kirliliğine, iklim değişikliklerine neden oluyor.

-Toplu taşıma araçları tercih edilmeli.
-Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürümeli.
-Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli.
-Aracın taşıma kapasitesi aşılmamalı.
-Uzun duraklamalarda aracın kontağı kapatılmalı.

Çevre örgütleri, tüketicilere geri dönüşümü bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini, alışveriş sırasında aşırı tüketimden kaçmalarını öğütlüyor.

Tüketicilerin özenli davranması gereken en önemli konuların başındaysa ambalaj tüketimi geliyor. Zira plastik ambalajların doğada kaybolma süresi bin yılı buluyor.

-Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli.
-Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı.
-Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçınmalı.
-Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.
-Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünler yeniden kullanılmalı.
-Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı.
-Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atılmamalı.

Gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgisayarların yarattığı kirlilik de azımsanacak gibi değil.

-Elektrik tüketimi daha düşük modeller alınmalı.
-Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması asgariye indirilmeli.
-Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
-Kullanılmayan bilgisayarlar atılmamalı

Kaynakça: blogcu.com

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni yayınlardan anında haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap