1. Ana Sayfa
  2. Teknoloji
  3. Sanayide Ar-Ge Bazlı Kalkınma Yaklaşımı

Sanayide Ar-Ge Bazlı Kalkınma Yaklaşımı

Araştırma Geliştirme

Rekabetin giderek arttığı günümüz dünyasında, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ülkeler ve işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir Ar-Ge yeni bir bilgi, ürün ya da süreç ortaya çıkarmak olarak tanımlandığı gibi mevcut bilgi, ürün veya sürecin geliştirilmesi olarak ta ifade edilmektedir. Ar-Ge, verimlilik yoluyla ülke ekonomilerin büyümelerine olanak sağlamaktadır. Ar-Ge faaliyetleri giderek önem kazanmakta ve daha çok sanayileşmiş ülkelerde yoğunlaşmaktadır

Sanayi

Endüstri olarak ta ifade edilen sanayi ham maddelerin ya da yarı mamullerin kullanıma hazır hale getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kalkınma, ekonomik olarak gelişme anlamı taşımaktadır. Daha geniş bir tanım ile de bir ekonomide insanların, tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeler ile birlikte toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme ve gelişme olarak ifade edilmektedir.

Ar-Ge Bazlı Sanayi

Geleceğin ekonomisi olarak görülen Ar-Ge faaliyetleri her geçen yıl daha da bilinir hale gelmekte ve önem kazanmaktadır. Küresel rekabet ortamında, Ar-Ge ve inovasyon ülkeler ve işletmeler açısından güç kazanmak ve bu durumu sürdürülebilir kılmak için en temel unsurlardır. Ar-Ge faaliyetleri için sağlanan teşvikler ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya Rekabet Sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu sebeple sektörel bazda Ar-Ge faaliyetlerine daha çok önem verilmelidir. Arge bazlı sanayi ile katma değeri yüksek ürünler üretilerek, üründe kilogram başına getiri arttırılmaktadır.

Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan teknolojik gelişim ve yenilikler ülkeler ve işletmeler açısından büyük önem teşkil etmektedir. Arge bazlı kalkınma sektörlerin hem gelişim ve değişine ayak uydurmalarına hem de diğer sektörlere karşı rekabet gücü elde ederek daha fazla gelir elde etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu sebeple ülkeler ve işletmeler Ar-Ge faaliyetleri için daha fazla kaynak ayırmalı, Ar-Ge birimlerinde çalışacak daha fazla personel istihdam etmelidir.

 

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni yayınlardan anında haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap